Createment steekt de Noordzee over

Paul van den Hurk

Marketing Manager

02-03-2023
5 min. read
Switch Stories

"Ik was klaar met pizza's"

Het was best een beetje overweldigend. Onze allereerste vacature in Groot-Brittannië leverde 405 sollicitanten op in amper een paar dagen. Als beste uit de bus kwam Oliver Mills, een 21-jarige pizzabakker uit Weymouth. Tijd voor een introductie (in English below). 

“Het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk dat ik de gelukkige ben. Honderden kandidaten en ze kwamen uit bij mij! Vijf jaar lang stond ik pizza’s te bakken en ik heb nul professionele programmeerervaring. De IT en programmeren spraken me wel aan, dus ik had wel het doel ooit daarin aan de slag te gaan. Maar hoe, dat had ik nog niet bedacht. Een baan in software engineering vinden zonder diploma, vergeet het maar.”

“Plots kwam deze vacature voorbij, voor een betaald traineeship. Dit soort kansen zie je in ons land zelden voorbijkomen, wat ook het hoge aantal aanmeldingen verklaart. Ergens in het proces ving ik op dat er honderden kandidaten waren, dus toen zakte de moed me even in de schoenen. Better luck next year... Maar na een goede score op het eerste assessment werd ik met 20 anderen uitgenodigd voor het tweede assessment in Londen. ‘Doe gewoon wat je kan’, zei ik tegen mezelf.’”

“Of ik een goed gevoel had na het tweede assessment? Ik wist dat ik het prima gedaan had maar had niet het idee: smashed that! Toch kwam ik als een van de besten uit de test. Geweldig, want ik wilde dit zó graag. Ik was helemaal klaar met pizza’s. Er is niets uitdagends aan als je je zoveelduizendste pizza staat te bakken, echt niet.”

“Het is als autorijden: je leert het pas écht als je zelf de weg opgaat”

“Ik startte met twee maanden bootcamp bij Createment. Ik was weleens een weekendje met vrienden in Amsterdam geweest, maar Eindhoven was compleet nieuw voor me. En het was best pittig om als enige Engelstalige in een Nederlandse omgeving te worden klaargestoomd. Maar ik besloot te vertrouwen op het trainingsprogramma en het is natuurlijk een beetje zoals met autorijden: je leert het pas écht als je na het behalen van je rijbewijs zelf de weg opgaat.”

“Op 1 februari startte ik bij EVS, dat apparatuur voor live-uitzendingen en sportwedstrijden ontwikkelt. Hier beginnen de puzzelstukjes een beetje op hun plek te vallen. Wat ik tijdens de bootcamp geleerd heb, breng ik hier in de praktijk. Ik word supergoed begeleid en het gaat eigenlijk beter dan ik had durven dromen. Ik ben op de locaties in Gilze, Luik en Wokingham geweest en heb op alle afdelingen een kijkje in de keuken gehad. Enorm waardevol. In Wokingham zitten we maar met 20 mensen, dus het voelt familiair.”

“Ik ben blij, excited en best een beetje trots op mezelf. Het is best lastig om jezelf voor te stellen in een rol die je nu niet hebt. Kan ik dat wel? Past het wel bij me? Er waren zoveel kandidaten – ook met programmeerervaring – en ze kozen de pizza guy. Bizar toch? Nu ken ik de cultuur bij EVS en begrijp ik de materie steeds beter. En weet ik: ik kan dit, dit past supergoed bij me.”  

 

"I had it with pizza"

It was quite overwhelming. Our very first vacancy in the UK attracted 405 applicants in just a few days. Coming out on top was Oliver Mills, a 21-year-old pizza chef from Weymouth. Time for an introduction.  

"It still feels a bit surreal that I'm the lucky one. Hundreds of applicants and they came to me! I was making pizzas for five years and I have zero professional programming experience. IT and programming did appeal to me, so I had the goal of working in it one day. But how? I hadn't figured out yet. Finding a job in software engineering without a degree; forget it."

"Suddenly this vacancy came along, for a paid traineeship. You hardly ever see this kind of opportunity in our country, which also explains the high number of applications. Somewhere in the process, I heard that there were hundreds of candidates, so my spirits dropped. Better luck next year... But after a good score on the first assessment, I was invited, along with 20 others, to the second assessment in London. ‘Just do what you can’, I told myself."

"Did I feel good after the second assessment? I knew I had done fine but didn't feel like: ‘smashed that!’, yet I came out of the test as one of the best. Great, because I wanted this SO badly. I completely had it with pizza. There's nothing challenging about standing around making your so many thousandth pizza, really."

"It's like driving a car: you only really learn when you hit the road yourself"

"I started with two months of bootcamp at Createment. I had been to Amsterdam for a weekend with friends before, but Eindhoven was completely new to me. And being the only English speaker in a Dutch environment was quite tough to adapt to. But I decided to trust the training programme and, of course, it's a bit like driving a car: you only really learn when you hit the road yourself after getting your driving licence." 

"On 1 February, I started working at EVS, which develops equipment for live broadcasts and sports matches. This is where the pieces of the puzzle start to fall into place. What I learnt during bootcamp, I put into practice here. I am super well coached, and things are going better than I had dared to dream. I visited the Gilze, Liège and Wokingham sites and had a look behind the scenes in all departments. Enormously valuable. In Wokingham, there are only 20 of us, so it feels familiar."

"I'm happy, excited and quite proud of myself. It can be difficult to imagine yourself in a role you don't have now. Can I do that? Does it suit me? There were so many candidates - including those with programming experience - and they chose the pizza guy. Bizarre right? Now I know the culture at EVS and understand the subject matter better and better. And I know: I can do this, this suits me super well."

Ook de IT in?

Deel bericht

GERELATEERDE
BLOGS